top of page

Reglement

 1. Alle leden, jeugd en volwassenen, dienen het reglement te kennen en verklaren zich door hun inschrijving ermee akkoord.
   

 2. Inschrijving: iedereen kan drie opeenvolgende gratis kennismakingslessen volgen. Daarna dient men zich in te schrijven en het jaargeld te betalen waardoor men in orde is met VJJF en verzekering.
   

 3. De verzekering geldt enkel op de mat onder toezicht van de trainer tijdens de trainingsuren. De trainer houdt toezicht op de trainende leden enkel op de mat en tijdens de trainingsuren. Voor meerderjarige hogere graden geldt de verzekering ook voor de VJJF-activiteiten.
   

 4. Minderjarige leden staan voor en na de training onder toezicht van hun ouders. De club is géén kinderopvang of speeltuin. Minderjarige leden dienen dus onmiddellijk na de eigen les les opgehaald te worden.
   

 5. Het jaargeld dient tijdig en ineens betaald te worden. Wie niet of te laat betaalt kan door de trainer of een bestuurslid de toegang tot de mat ontzegd worden.
   

 6. Iedereen is welkom in Jigo-Ronse, ongeacht kleur, ras, geslacht, geaardheid, politieke of religieuze voorkeur. Wie zich hierin niet neutraal of tolerant tegenover anderen kan of wil opstellen, is niet welkom, of kan de toegang tot de club en de mat ontzegd worden.
   

 7. In de club wordt respectvol omgegaan met mens en materiaal. Vernieling, schofferen, spotten, pesten… horen niet thuis in onze dojo! Tijdens de training heb je respect voor de trainer en voor je medeleerlingen. Dat respect betoon je door:

  • correct gedrag naast de mat en in de kleedkamers

  • groeten voor het betreden van de mat

  • tijdig op de mat staan voor het groeten

  • groeten van de partner bij de start en het einde van elke oefening

  • ordenen van de kledij voor het afgroeten

  • groeten bij het verlaten van de mat
    

 8. Kleedkamers:

  • Enkel trainende leden hebben toegang tot de kleedkamers.

  • Er zijn aparte kleedkamers voor jongens en meisjes.

  • Omkleden doe je in stilte en rust.

  • In de kleedkamers orden je je kledij; je hangt ze op aan de kapstokken.

  • Gebruik één kapstok zodat iedereen zijn kledij kan ophangen.

  • Schoenen plaats je onder de bank.

  • Diefstal en in andermans zaken zitten worden niet getolereerd!

  • Na de training wordt de kleedkamer netjes achter gelaten; elk lid kijkt daarop toe!

  • Vanaf de kleedkamer tot de mat en terug draag je slippers, zo houden we de mat proper.
    

 9. De training:

  • Er wordt enkel getraind in witte kimono. Meisjes dragen onder de kimono een witte T-shirt.

  • De kimono is proper en verzorgd.

  • Let op je persoonlijke hygiëne: een stinkende partner is niet leuk, nagels dienen geknipt en net te zijn, tanden zijn gepoetst, haar dient net en, indien lang, samengebonden te zijn. Een wonde dient afgeplakt te worden. Er bevindt zich een verbandkistje in de gang naar de toiletten.

  • Niemand betreedt de mat onder invloed: geen alcohol of andere drugs voor of tijdens de training!

  • Er wordt niet gegeten of gedronken op de mat.

  • Wie ziek is, komt niet op de mat.

  • Wie bepaalde beperkingen of problemen heeft, meldt dit vooraf aan de trainer.

  • Op de mat draag je geen juwelen. Moeilijk te verwijderen juwelen (bvb. piercings) dienen afgeplakt te worden.

  • Je traint enkel in de groep en tijdsspanne waartoe je behoort. Uitzonderingen hierop dienen vooraf aangevraagd te worden bij het bestuur en bij de lesgevende trainer. Vanaf 12 jaar kan je overstappen naar de trainingen voor volwassenen. Vanaf 15 moet je overstappen naar de trainingen voor volwassenen. Wie op maandag komt trainen, traint ook op vrijdag tot 21.00u.

  • Voor het betreden van de mat wordt in de richting van de mat gegroet. Daarmee geef je aan dat je bewust komt om te leren, te oefenen en te werken, met respect voor iedereen op de mat.

  • Iedereen staat tijdig aan de mat. Te laat aan de mat getuigt van een gebrek aan respect voor de trainer en de sport, en wordt gesanctioneerd.

  • De mat wordt pas betreden na teken van de trainer.

  • Op de mat gehoorzaam je de trainer: enkel oefeningen en bewegingen die aangebracht worden door de trainer, worden geoefend. Er wordt niet in discussie gegaan met de trainer!

  • De oefeningen worden uitgelegd en getoond door de trainer. Pas na teken van de trainer ‘Hajimé’ wordt de partner gegroet en start je de oefening. Je stopt met oefenen zodra de trainer ‘Maté’ zegt. Ook na iedere oefening groet je je partner.

  • Door het groeten van de partner voor en na de oefening toon je dat je met die partner op een respectvolle manier wil werken: beide partners willen leren, zonder elkaar te bezeren. Wanneer één van de partner afklopt, met hand of voet, wordt de oefening onmiddellijk gestopt!

  • In de club oefent iedereen met iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, gewicht, grootte, ras, kleur, persoonlijke voorkeur.... Op aanwijzen van de trainer wordt gewisseld van partner. Er wordt niet gediscussieerd over partnerkeuze!

  • Tijdens de demonstratie van de oefeningen heerst algemene stilte. Je toont respect voor trainer en sport door rechtstaand de oefening te volgen. Wie het fysiek even moeilijk heeft kan eventueel in hurkzit toekijken. Je hangt niet tegen muren of stretchbaren.

  • Het einde van de training wordt door de trainer aangegeven met “soré maté”. Op dat ogenblik beëindig je je oefening, groet je je partner en lijn je op volgens kleur en streepjes.

  • Voor het afgroeten orden je je kledij, knoop je je gordel mooi en ga je opgelijnd staan.

  • Pas na teken van de trainer verlaat je de mat. Bij het verlaten van de mat draai je je om en groet je nogmaals in de richting van de mat. Daarmee geef je aan dat alles wat je deed en leerde op de mat, ook enkel daar thuis hoort.
    

 10. Na de training, naast de mat:

  • Alles wat je op de mat leert, hoort op de mat thuis! Je gebruikt de aangeleerde technieken enkel als zelfverdediging, niet om anderen te imponeren of te bezeren! De club zal stappen ondernemen als dat toch blijkt te gebeuren!

  • Onmiddellijk na de training kleed je je om. Dat gebeurt in de kleedkamers, en op een rustige manier.

  • Na het omkleden en vanaf het verlaten van de kleedkamers komen de minderjarige leden opnieuw onder toezicht van de ouders te staan. De club is geen kinderopvang voor of na de trainingen. De club is geen overdekt speelplein. De ouders worden verondersteld tijdig aanwezig te zijn om het toezicht over hun kinderen op te nemen.

  • De ouders worden verantwoordelijk gesteld voor alles wat voor en na de trainingen in en buiten de club gebeurt.

  • Naast de mat wordt in stilte toegekeken; door de volgende groep, door ouders en door bezoekers.

    

bottom of page