Gunther Van Bost

 

Gunther Van Bost (°04/04/1971) is gestart met ju jitsu in 1995, onmiddellijk na zijn afstuderen. Tijdens zijn studies deed hij ook judo en Wushu.

 

Ondanks geregelde onderbrekingen is ju jitsu steeds een belangrijke plaats in zijn leven blijven innemen. Zijn 1ste Dan in april 2015 is dan ook een belangrijke bekroning.

 

Sinds 2013 geeft hij ook geregeld training aan de jeugd. Daarnaast wil hij zich toeleggen op zelfverdediging aan specifieke doelgroepen (vrouwen, mensen met een beperking) en op het grondgevecht.

©Jigo Ronse, jiu-jitsu en zelfverdediging

2019