Belgisch kampioenschap 2011

 
1/5

©Jigo Ronse, jiu-jitsu en zelfverdediging

2019